ΟΓΚΟΙ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΟΥΣ

Ανδρέας Β. Λαρεντάκης Χειρουργός

 

ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

 

Νεοπλασίες Σκωληκοειδούς

 

Νεοπλασίες Σκωληκοειδούς

Am J Surg Pathol

A Consensus for classification and Pathologic Reporting of Pseudomyxoma Peritonei and Associated Appendiceal Neoplasia

The Results of Peritoneal Surface Oncology Group International (PSOGI) Modified Delphi Process

 

Classification of appendiceal neoplasia

Tubular, tubulovillous or villous adenoma

Serrated polyp with or without dysplasia

Low grade appendiceal mucinous neoplasm (LAMN)

High grade appendiceal mucinous neoplasm (HAMN)

Mucinous adenocarcinoma – well, moderately or poorly

Poorly differentiated (mucinous) adenocarcinoma with signet ring cells

Adenocarcinoma (nonmucinous “colorectal type”)

 

Αδενοκαρκίνωμα Σκωληκοειδούς

Definition

A malignant epithelial neoplasm of the appendix with invasion beyond the muscularis mucosae

 

ICD-O

Adenocarcinoma                         8140/3

Mucinous adenocarcinoma         8480/3

Signet-ring cell carcinoma          8490/3

 

Καρκινοειδές Σκωληκοειδούς

Definition

Tumours with endocrine differentiation arising in the appendix.

 

Επιδημιολογία Νεοπλασιών Σκ/ους

Επίπτωση 0,2 – 0,3/100.000

Αδενο-Ca —> 0,1% των σκωληκοειδεκτομών , 58%των κακοήθων νεοπλασμάτων σκωληκοειδούς

Καρκινοειδή —> 50-77% όλων των νεοπλασμάτων της σκωληκοειδούς

κυρίως 60 – 65 ετών

κυρίως άρρενες

 

Αντιμετώπιση Νεοπλασιών Σκ/ους